top of page
17920931519366648.jpg

Sommerskole

Sober Summer Beat tilbyr et helhetlig program og innhold for voksne og barn, som inneholder kunst, yoga, fortelling, mindfulness, vannlek, mat og drikke.

 

Dette tilbudet gjelder for påmeldte barn ffra kl 10-15 fra torsdag 8. august til og med søndag 11. august. 

Tiltenkt aldersgruppe fra 4. til og med 8. klasse (8-13 år gamle) - og vi oppfordre ikke ressursterke foreldre om å ta konatkt om de ikke har råd til deltaker avgift - vi løser det sammen, da alle barn skal ha noe gøy å fortelle om på skolen etter sommer ferien.

Kapasitet: 20 barn 

Innhold og opplegg

Torsdag - Søndag

 

9.30-10.00

Ankomst og registrering

 

10.15-10.45

Bli-kjent-møte ledet av ansvarlig pedagog. Alle kursholdere og ledere kommer innom og forteller om hva de skal gjøre senere. Forventningsavklaring hvor vi tar hensyn til barnas medvirkning. Alle kursholdere og ledere kommer innom og forteller om hva de skal gjøre senere.

1100-11.45

Barneyoga 

 

1200-1300

Mat (Vegansk/vegetar) + Fortelling

1300-1400

Kunst og forming med kunstner, forberedelse til barneparade

1400-1500 

Lek / Dans / vannsport i strandsonen
 

15:00 - 15:30

Takk for i dag og Henting

Inkuldert og info:

Barn påmeldt  få sunn og bærekraftig mat i lunsjpausen og vil få utdelt en vest/tskjorte ved oppmøte dag 1. Barna må ta med skift, badetøy, håndkle og vannflaske hjemmefra. For barn som kommer i følge med foresatte og familie vil det bli mulighet for å ta del i de planlagte aktivitetene, men mat og drikke til foresatte må kjøpes.

 

Opplegget starter hver dag med et  morgenmøte der barna skal bli kjent med hverandre, assistenter og pedagog. Her får de mulighet til å påvirke og bestemme hvordan dagene skal se ut og pedagog vil foreta en forventningsavklaring og fortelle hva som skal skje i dagens forløp. På morgenmøtet kommer også kursholdere og aktivitetsledere innom og presenterer seg og opplegget sitt for barna. Etter morgenmøtet går gruppen samlet opp til området der det skal foregå bevegelsesaktivitet for barn før lunsj. Morning Beat n har ansatt to kursholdere som spesialiserer seg på barneyoga, en danser som har master i psykologi med pedagogikk og en “Pirat”/underholder. Disse skal  medvirke til å aktivere barn og voksne og skape en interaktiv lek gjennom festivalen. Det vil også være mulighet for barn med foreldre til å delta på acroyoga der familier tester ut yogaøvelser som krever samarbeid og koordinasjon, i tillegg til at det bidrar til fysisk fostring. 

 

Barneparaden er et innslag i festivalen der barna samskaper og bestemmer en god del. Dette gir en rød tråd for innholdet gjennom dagene og barna planlegger og bestemmer tema for utkledning /  utsmykning på workshop torsdag. Dagene etter skaper barna kostymer, paroler og utsmykninger som brukes på paradedagen. Barna kler seg ut og har en parade gjennom festivalområdet. Musikk og andre aktiviteter settes på vent og oppmerksomheten rettes mot barna. Hensikten er å skape noe positivt for barna der de føler at de er sett og verdsatt og selvfølgelig ha det gøy. For de voksne festivaldeltakerne blir dette god underholdning. 

I tillegg til det beskrevne opplegget har Morning Beat Festivalen et vidt tilbud av musikk, bevegelse og mat som barn og andre vil kunne nyte godt av.

Tilbudet vil knyttes opp mot Nasjonal Rammeplan så godt som mulig. Pedagog vil i samsvar med festivalstaben og barna som deltar følge opp og tilpasse aktiviteter kontinuerlig slik at det positive utbyttet fra aktivitetene maksimeres. Vi er tidlig ute i planleggingen, men har ikke planlagt i detalj hvordan vi skal tilpasse programmet til Kunnskapsdepartementets mål. 

bottom of page